Lehdistötiedote 21.11.2007

StoraEnso rikkoo räikeästi yt-lakia Kemijärvellä

 

Vajaa puoli vuotta sitten uudistetun yt-lain voimaantulon jälkeen maailman suurimpiin metsäyhtiöihin kuuluva StoraEnso rikkoo räikeästi lakia Kemijärvellä. Työnantajan edustajat ovat yt-neuvottelukunnan kokouksessa 19.11.2007 ilmoittaneet, että yt-menettely alkoi jo 7.11.2007. Tuolloin pidetyssä kokouksessa oltiin kuitenkin yksimielisiä siitä, että yt-menettely alkaa 19.11.2007, mikäli työnantaja toimittaa ajoissa tarvittavat tiedot Kemijärven sellutehtaan taloudellisesta, teknisestä ja tuotannollisesta tilasta henkilöstöryhmien edustajille. Näitä tietoja ei ole vieläkään annettu eli tehtaan henkilöstöryhmien mielestä yt-neuvottelut eivät ole vielä edes alkaneet. Ilman kaikkia tarpeellisia tietoja eivät osapuolet voi käydä neuvotteluja tasapuolisesti ja aidosti kaikkien kannalta parhaaseen lopputulokseen pyrkien.

 

Yt-neuvottelukunnan kokouksessa 19.11.2007 työnantajan edustajat antoivat suullisesti ja kalvoilla epämääräisiä ja keskenään ristiriitaisia tietoja Kemijärven sellutehtaasta, käytettävissä olevista puuvaroista ja maailman selluteollisuuden tilasta. Lisäksi he ilmoittivat, ettei tarvittavia tietoja anneta etukäteen eikä kirjallisina. Ilmoituksessaan he vetosivat pörssilain salassapitomääräyksiin. Tarvittavia tietoja annetaan työnantajan edustajien mukaisesti sitä mukaan kun neuvottelut etenevät. Näin menetellen neuvottelut eivät etene, eikä tasapuolista neuvotteluasetelmaa synny, kuten yt-laki edellyttää.

 

StoraEnson käsitykset Kemijärven sellutehtaan teknisestä ja taloudellisesta kunnosta vaihtelevat voimakkaasti. Kesällä 2007 yhtiön omien tutkimusten mukaan tehtaalle ei tarvita investointeja lähimmän kymmenen vuoden aikana ja tehtaan taloudellinen tuotto vain paranee. Marraskuussa 2007 kaikki onkin toisin, vaikka mikään tehtaalla ei ole muuttunut. Tarvitaankin kymmenien miljoonien investoinnit ja tehtaan tuloksentekokyky on heikko. Ehkä yhtiön johdon kannattaisi tutustua yhtiön omiin raportteihin tarkemmin.

 

StoraEnson käsitykset Lapin käytettävissä olevista metsävaroista poikkeavat voimakkaasti Metlan, Kansallisen metsäohjelman, metsäviranomaisten ja maan hallituksen käsityksistä. Maajohtaja Aulis Ansaharjun haastattelun mukaan, TV 1 Lauantaiseura 17.11., StoraEnson tavoite on vähentää kotimaisen puun käyttöä. Kaikki muut tahot pyrkivät kotimaisen puun käytön lisäämiseen.

   

Yt-lain mukaisesti neuvottelut pitäisi käydä kyseessä olevan työpaikan, tässä tapauksessa Kemijärven sellutehtaan ja sen henkilökunnan, näkökulmasta. Sen takia ei neuvottelupöytään voi tuoda koko maailman selluteollisuuden huolia. Voimakkaasti kasvavien metsien keskellä oleva, oikeankokoinen Kemijärven sellutehdas näyttää olevan melkoinen kivi StoraEnson johtajien kengässä.

 

Tehtaan henkilökunnan mielestä yhtiön johto ei ole missään vaiheessa esittänyt tietoja ja syitä siihen, miksi hyväkuntoinen ja hyvin kannattava Kemijärven sellutehdas pitäisi sulkea. 22.11.2007 kokoonnutaan yt-neuvotteluihin, mitkä eivät tähän mennessä ole edenneet edes lähtöruutuun.

 

Kemijärven sellutehtaan henkilökunta

 

© Kemijrven massaliike 2008. Last update:
January 02, 2020, 19:33. Powered by CMSimple. Login