Karvisen käsitykset kummastuttavat

 

Toimitusjohtaja Jouko Karvinen ei näytä ymmärtävän selluntekoa ollenkaan. Hän väittää lehtitiedoissa, että henkilökunnan yhdessä asiantuntijoiden kanssa laatima kehittämissuunnitelma biopolttoaineiden valmistamisesta sellutehtaan yhteydessä kilpailee sellun tekemisen kanssa samasta raaka-aineesta. Sellu keitetään ainespuusta myös liukosellu. Jos valmistetaan liukosellua, voidaan ainespuun hemiselluloosasta esihydrolyysin avulla tehdä etanolia.

 

Biodiesel taas valmistetaan metsään nyt jäävistä hakkuutähteistä, puun kuoresta ja metsänraivauksessa syntyvästä alimittaisesta pienpuusta, mistä ei sellua tehdä. Tämän biomassan lisäksi voidaan käyttää turvetta, minkä osuus on tarkoin määriteltävä, jotta pysytään biopolttoaineessa. Lapin Metsäkeskuksen johtaja Jukka Ylimartimo ilmoitti kirjeessään 18.12.2007, että ensi vuodesta alkaen Lapin hakkuusuunnitteeseen lisätään 1.4 miljoonaa k-m3. Kemijärven sellutehdas käyttää puuta juuri saman verran. Tehtaan tähän asti käyttämä puu on vapaasti StoraEnson käytettävissä. Sen voi kuljettaa minne yhtiö haluaa. Onko kuljettaminen kestävän kehityksen mukaista toimintaa onkin aivan eri asia. Sen voivat vaikka asiakkaat päättää.

 

Väittäessään, että biodiesellaitos pitää rakentaa integroidun sellu- ja paperitehtaan yhteyteen, Jouko Karvinen osoittaa jälleen tietämättömyyttään. Mikäli toimitaan Karvisen esittämällä tavalla, suljetaan pois kaikki sellaiset biodieselin valmistamismahdollisuudet, missä sellun laatu vaihtelisi. Integroidulla sellutehtaalla määrittelevät paperikoneet ehdot sellutehtaalle, eikä sellun laatua voi vaihdella. Integroimattomalla sellutehtaalla sellun laatua voi vaihdella erilaisten tarpeiden mukaisesti. Kemijärvellä takavuosina käytetty karapuumenetelmä ei sovellu integroituun tehtaaseen, koska havuineen ja oksineen kuorittuun hakkeeseen pääsee epäpuhtauksia, joita korkealaatuinen paperi ei siedä. Biomassa kuljettaminen karapuumenetelmällä tehtaalle on logistisesti halvin ja järkevin. Biodieselin valmistuksessa syntyvä hukkalämpö ei ole ongelma sellutehtaalla, koska prosessia on helppo muuttaa höyryä enemmän käyttäväksi. Lisähöyry luonnollisesti ajetaan läpi turpiinin ja muutetaan sähköksi.

 

Koska suuren metsäyhtiön johdon käsitykset ovat näin hatarat, olisi varmasti puolueettoman tahon viisasta tutkia asia perusteellisesti. Näin vältyttäisiin vielä isommilta virheratkaisuilta, joista voi kärsiä koko Suomen kansantalous.

 

Kemijärven sellutehtaan henkilökunta

 

© Kemijrven massaliike 2008. Last update:
January 02, 2020, 19:33. Powered by CMSimple. Login